Doktori disszertációk a Hálón

Csonka Gábor: Az elektronkorreláció szerepe a kémiában. A sûrûségfunkcionál elmélet alkalmazásai
Demeter Attila: Relaxáció szerepe a fotofizikai folyamatokban: a kettõs fluoreszcencia és a hatékony belsõ konverzió létrejöttének feltételei
Gáspár Vilmos: Káosz és rend kémiai rendszerekben: káoszszabályozás és mintázatképzõdés
Joó Pál: Fémek, fémelektródok, ásványi talajalkotók felületének módosítása ionokkal, molekulákkal, kolloidokkal, tézisek
Láng Gyõzõ: Az adszorpciótól új tömbfázis képzõdéséig: felületi jelenségek "szilárd elektródokon", tézisek
Turányi Tamás: Kémiai folyamatok kinetikájának leírása részletes reakciómechanizmusok alapján. Tézisek, disszertáció.
Salma Imre: A budapesti városi aeroszol összetevõi, eredete és környezeti hatásai, tézisek
Vértes Ákos: Plazma gerjesztés és kíméletes ionizációs módszerek alkalmazása atomionok és ionizált nagymolekulák keltésére, tézisek
Vidóczy Tamás: Triplett porfirin kioltása oxigénnel, tézisek
Zsélyné Újvári Mária: Vizsgálatok elektrokémiai szempontból különleges tulajdonságokkal rendelkezõ rendszerekben, tézisekKémiai Osztály