A Foxpro

A Foxpro PC-n is futó, teljes egészében menüvezérelt adatbáziskezelõ rendszer. Létezik DOS-os és Windows alatt futó változata is. Könnyedén készíthetõ segítségével ablakos, menüs adatbekérõ- és megjelenítõ képernyõ. A grafikus felület tervezése, az adatbázis létrehozásának, módosításának, bõvítésének megvalósítása az egér és menük segítségével történik, gyakorlatilag mindent megtervezhetünk a képernyõn és a forráskódot majd a Foxpro generálja nekünk. Ezzel lényegében megvalósítja a platformfüggetlenséget, vagyis ugyanazt a tervezetet lefordítva DOS, Windows vagy egyéb platformon, ugyanúgy mûködõ programot kapunk. Egy Foxpro alkalmazás különbözõ objektumokból épül fel, amelyeknek együttesét projektnek nevezzük. Egy projekt több fájlt tartalmazhat, mégpedig típus szerint: táblázat, program (forráskód), index, képernyõ, menü, stb.. A file-ok típusát létrehozásukkor kell beállítani. A következõkben röviden bemutatom a Foxpro for Windows menürendszerét, természetesen a teljesség igénye nélkül.

A Foxpro menürendszere

Mint a legtöbb menüvezérlésû programnak, a Foxpronak is az elsõ menüpontja a FILE menü. Az itt található Új almenüpontban hozhatunk létre új projektet, valamint az ehhez tartozó egyes objektumokat:

Egy táblázat rekordokból és mezõkbõl épül fel. Egy rekord tartalmazza az összetartozó mezõket, de természetesen minden rekord ugyanúgy épül fel. Új táblázat létrehozásakor meg kell határoznunk annak szerkezetét, vagyis, hogy a rekordok milyen mezõkbõl épüljenek fel, mik legyenek az egyes mezõk attribútumai. A mezõattribútumok:

Mentés után kapunk egy táblázatfile-t, amelyben egyelõre csak a táblázat szerkezete van tárolva, vagyis létrehoztunk egy üres táblázatot. Mentés után lehetõségünk rá, hogy adatokkal feltöltsük az új táblázatot, de ezt megtehetjük késõbb is, valamilyen képernyõt definiálva hozzá.

A program és a file típusokkal forrásnyelvi programot hozhatunk létre, azzal a különbséggel, hogy az elsõ saját formátumban, míg a második ASCII formátumban menti el a programot.

Indexfilet csak akkor hozhatunk létre, ha elõzõleg megnyitottunk egy táblázatot. Egy táblázatot indexelhetünk egy vagy több mezõ alapján. Ez azt jelenti, hogy az indexelt mezõ értékével, mint indexszel hivatkozhatunk az egész rekordra. Ebbõl adódóan vannak követelmények az indexmezõre nézve, például nem lehet két olyan rekord, amelynek az indexmezõjébe ugyanaz az érték van írva. Ilyen esetben több indexmezõt kell alkalmazni, egészen addig, amig minden rekordot egyértelmûen azonosítani nem tudunk. Be kell még állítani, hogy milyen sorrendben történjen a rendezés (növekvõ vagy csökkenõ rendbe rendezi a program a rekordokat). A rendezés valójában csak az indexfile-ban történik meg, az eredeti táblázatfile nem módosul.

Amikor képernyõfilet hozunk létre, egy új menüpont a képernyõ menüpont segítségével adatbeviteli, valamint adatkiíró képernyõket tervezhetünk. A képernyõre különbözõ objektumokat helyezhetünk a baloldalon látható ikonok segítségével. Ezeknek fentrõl lefele a következõ a jelentésük:

Az utolsó négy menüpont kivételével párbeszédablak jelenik meg a képernyõn, ahol megadhatjuk az adott objektum paramétereit.

A programcsomagról rengeteget lehetne még írni, de indulásnak talán ennyi elég. Ezekkel az egyszerû eszközökkel már létre lehet hozni egy adatbázist, felhasználóbarát képernyõket lehet tervezni az adatbevitelre és az adatkiírásra.


Elôzô rész | Tartalom