Átmeneti fémek

Azokat a fémeket nevezzük átmeneti fémeknek, amelyeknek betöltetlen d-pályái vannak (érdemes összevetni ezt a megállapítást azzal, hogy az átmeneti elemek a periódusos rendszer d-mezôjének elemei).

Az átmeneti fémek fontos jellemzôje, hogy többféle oxidációs állapotot vehetnek fel (néhány vegyületben akár nullát is).

A Az átmeneti elemek körében elôforduló oxidációs számok közül melyik a legnagyobb?
Válasz az A kérdésre

B Melyik oxidációs szám fordul elô a leggyakrabban?
Válasz a B kérdésre


Az átmeneti fémek gyakran képeznek komplex ionokat, amelyek más ionokkal reagálnak. Azt a vegyületet, amelyben a fématom koordinatív (datív) kötôdik a többi atomhoz, koordinációs vegyületnek nevezzük. Az átmeneti fémek nagyon gyakran alkotnak koordinációs vegyületeket.

C Mit nevezünk koordinatív (datív) kötésnek?
Válasz a C kérdésre


A központi atomot körülvevô részecskéket ligandumoknak nevezik. A kovalens kötés elektronpárjai a ligandumoktól származnak.

D Mit nevezünk kelátképzônek?
Válasz a D kérdésre

E A nemkívánatos fémionok megkötésére gyakran alkalmaznak kelátképzôket. Ismer ilyen példát?
Válasz az E kérdésre

F Az átmeneti fémek komplexei rendszerint különbözô színűek. A skála a kéktôl - a sárgán keresztül - a pirosig terjed. Ez minek köszönhetô?
Válasz az F kérdésre

G Mi a kristálytér-felhasadás?
Válasz a G kérdésre


Vissza a kezdôlapra