Termodinamikai alapfogalmak

Vajon megjósolható, hogy egy kémiai vagy fizikai változás végbemegy-e vagy sem? A kémiai termodinamika alapján megállapítható, hogy egy folyamat lezajlik-e önmagától, és mekkora változásra kerülhet sor az egyensúly elérése elôtt. Arról, hogy egy változás elég gyors-e ahhoz, hogy észlelhessük, a kinetikai vizsgálatok adhatnak felvilágosítást.

A mindennapi élet számos termodinamikai példát kínál. Ha a vizet fel akarjuk forralni, energiát kell adnunk a rendszernek. A változás nem zajlik le önmagától. Sok olyan anyag van, amely önmagától feloldódik a vízben. Az oldódás exoterm vagy endoterm változás.

A termodinamika fôtételei

A kémiai termodinamika három alapelvre épül; ezeket a termodinamika fôtételeinek nevezik.
Az elsô fôtétel az energia megmaradásának törvénye.
A második fôtétel az entrópia növekedését mondja ki.
A harmadik fôtétel azt állítja, hogy van olyan hômérséklet, amelyet soha nem lehet elérni. Ez az abszolút nulla fok.

Az entrópia a rendszer rendezetlenségének mértéke.

Az anyag entrópiája az anyag mennyiségétôl is függ.


Kérdések az entrópiáról

Válassza ki a párok közül azt a rendszert, amelyiknek nagyobb az entrópiája. Magyarázza meg a választást.

A 18,0 g 0 oC-os jég --- 18,0 g oC-os víz

B 36,0 g 0 oC-os jég --- 22,0 g 0oC-os jég

C Egy 25oC-os, 10 literes tartály, amelyben 2 mól NH3 van --- egy 25oC-os, 10 literes tartály, amelyben 1 mól N2 és 3 mól H2 van.

D 18,0 g 25oC-os víz --- 18,0 g 75oC-os víz.


Válaszok

A A jégben és a vízben a molekulák átlagos kinetikus energiája megegyezik, mert a két rendszer azonos hômérsékletű. De a jégben a vízmolekulák csak az egyensúlyi helyzetük körül rezeghetnek, míg a vízben nemcsak rezeghetnek, hanem el is mozdulhatnak. Tehát 18,0 g (folyékony) víz entrópiája nagyobb, mint 18,0 g jégé.

B Az entrópia arányos az anyag mennyiségével. 36,0 g oC-os jég entrópiája nagyobb, mint 22,0 g ugyanilyen hômérsékletű jégé.

C Mindkét rendszer 2 mól N2-t és 6 mól H2-t tartalmaz azonos térfogatban. De az NH3-tartályban 2 mól részecske mozoghat egymástól függetlenül, míg a másikban 4 mól. A N2 és a H2 elegyében nagyobb a konfigurációs rendezetlenség: a keveréknek nagyobb az entrópiája.

D A 75oC-os vízben nagyobb a molekulák átlagos kinetikus energiája. Több energia áll a molekulák rendelkezésére, és többféle módon osztozhatnak rajta. Ha az anyag hômérséklete nô, nagyobb lesz az entrópiája.

Most Ön következik.

A következô rendszereknek nô, csökken vagy változatlan marad az entrópiája, ha a kezdeti állapotból a végállapotba kerülnek? Magyarázza meg a válaszát.

Kezdeti állapot Végállapot
NaCl (sz) (298 K) NaCl (sz) (0 K)
H2O (sz) (273 K, 1 atm) H2O (f) (273 K, 1 atm)
1 mól Si és 1 mól O2 1 mól SiO2
1 mól CaCO3 1 mól CaO és 1 mól CO2
tükörtojás rántotta


Vissza a kezdôlapra