A benzol néhány normálrezgése/1

A benzolmolekula rezgési szabadsági fokainak száma 30 (=6x66); a molekula a D6h pontcsoportba tartozik. A normálrezgések 12 szimmetriaspeciesbe sorolhatók be, amelyekbôl kettô nem tartalmaz alaprezgést. A normálrezgések közül tíz kétszeresen degenerált, ennek következtében a benzolnak húsz különbözô frekvenciájú normálrezgése van. A molekula rezgései a következô csoportokba sorolhatók: szénlánc-vegyértékrezgések (5), CH-vegyértékrezgés (6), a CCH szögek deformációs rezgései (6), a széngyûrû deformációs rezgései (4), a CH kötések síkra merôleges rezgései (6), a CC kötések síkra merôleges rezgései (3).


Következô lap
Vissza a molekularezgések kezdôlapjához