A szén-dioxid normálrezgései

A szén-dioxid molekula lineáris, ennek megfelelôen a rezgési szabadsági fokainak száma 4 (=3x35): két szabadsági fok jut a vegyérték-, kettô a deformációs rezgésekre. A deformációs rezgés kétszeresen degenerált, azaz a két, egymásra merôleges síkban (pl. a képernyô síkjában és az arra merôleges síkban) lejátszódó, független rezgés frekvenciája teljesen azonos. Jól látható: az a követelmény, hogy a normálrezgés során a tömegközéppont ne változzon, úgy teljesül, hogy az antiszimmetrikus vegyértékrezgés esetében a szénatom is jelentôs mértékben elmozdul, míg a szimmetrikus vegyértékrezgésnél "mozdulatlan" marad. Érdemes még megemlíteni, hogy a szén-dioxid molekula alaprezgései közül egyik sem fordul elô mind az infravörös, mind a Raman-színképben, ami az ún. "kölcsönös kizárás szabályá"-nak megfelelôen azt jelenti, hogy a molekulának van szimmetriaközpontja. (Ez háromatomos molekuláknál egyben azt is jelenti, hogy a molekula lineáris és szimmetrikus.)


Vissza a molekularezgések kezdôlapjára