A víz normálrezgései

A vízmolekula rezgési szabadsági fokainak száma 3 (=3x36), a molekula az ún. C2v pontcsoportba tartozik. A molekula rezgéseinek leírásához felhasználhatjuk az ún. belsô koordinátákat: az OH kötéshosszak és a HOH kötésszög változását. Látható, hogy a szimmetrikus OH vegyértékrezgésnek megfelelô normálrezgés csak kismértékû kötésszögváltozással jár együtt: az OH kötés megnyúlása során a HOH kötésszög kissé nô. A HOH deformációs rezgést az OH kötéshossz csekély megváltozása kíséri: miközben a HOH kötésszög kinyílik, az OH kötés összehúzódik. Az antiszimmetrikus OH vegyértékrezgés esetében a HOH kötésszög nem változik. Vegyük észre, hogy a vízmolekula esetében milyen kismértékben keverednek a vegyértékrezgések a deformációs rezgéssel. Következésképpen ebben az esetben jogos, hogy a normálrezgésekre mint "OH vegyértékrezgésekre" és "HOH deformációs rezgésre" hivatkozunk. Ne felejtsük el azonban, hogy nagyon sok molekula esetében a belsô koordináták erôsen keverednek a normálkoordinátákba való transzformáció során.


Vissza a molekularezgések kezdôlapjához