Multistabilitás

Készülõben


A multistabilitás szó azt jelzi, hogy egy adott kémiai rendszernek több stabil állapota is lehet attól függõen, hogy milyen a rendszer "elõtörténete". Ezeket a jelenségeket ún. nyitott, folytonosan kevert, áramlásos reaktorokban figyelték meg (a reaktorok neve az angol Continuously Stirred Flow-Through Reactor kifejezésbôl alkotott mozaikszó: CSTR).

Az CSTR-be a reaktánsokat meghatározott, állandó áramlási sebességgel táplálják be (például a képen alul látható csövecskék segítségével).A rendszer egyes komponenseinek koncentrációját különbözõ szelektív elektródokkal lehet mérni, s a mért értékekbõl tudnak a rendszer állapotára következtetni. Multistabilitást tapasztalhatunk akkor, ha az áramlási sebességet változtatva a rendszer az egyik állapotából (amelyben például a reakció egyik köztitermékének nagyon kicsi a koncentrációja) a másik állapotába (amelyben ugyanennek a köztiterméknek nagy a koncentrációja) más áramlási sebességnél fog átbillenni attól függõen, hogy növeltük vagy csökkentettük az áramlási sebességet. A kész fejezetben számos kémiai példát mutatunk majd be, s megadjuk a jelenség a dinamikai magyarázatát. A kémiai rendszerek multistabilitásának felismerése és megértése nagy jelentõségû volt az oszcillációs kémiai reakciók tervezésében.

Az érdeklõdõ olvasónak ajánlom a következõ könyvet: "Oscillations and traveling waves in chemical systems", Eds.: Field, R.J.; Burger, M., Wiley, N.Y. 1985.Vissza a nyitólapra