Geometriai (vagy cisz-transz) izomerek: két vagy több vegyület, amelyekben azonos kémiai kötések vannak, de az atomok térbeli elrendezése eltérõ.
Példa: Pt(NH3)2Cl2 (négyzetes síkbeli szerkezet); cisz-Pt(NH3)2Cl2 (balra), transz-Pt(NH3)2Cl2 (jobbra).

 

Megjegyzések:
- a négy ligandum kétféleképpen helyezkedhet el: a két NH3-ligandum egymás mellett (cisz) vagy egymással szemben (transz)
- a cisz izomert cisplatin néven rákellenes gyógyszerként használják, a transz izomernek nincs ilyen hatása


Vissza