Koordinációs izomerek: olyan koordinációs vegyületek, amelyekben a komplex ion összetétele különbözõ.
Példa: [Cr(NH3)5SO4]Br (balra) és[Cr(NH3)5Br]SO4(jobbra).
Megjegyzések:
 - mindkét vegyület oktaéderes (az SO42- egyfogú ligandumként szerepel).
 - az SO42- kovalensen köt a Cr-hoz az elsõ vegyületben (a Br- ellenion nem látszik)
 - a Br- kovalensen köt a Cr-hoz a második vegyületben (az SO42- ellenion nem látszik)
 - a két vegyület kémiai és fizikai tulajdonságai különbözõk.

Vissza