Kapcsolódási izomerek: olyan koordinációs vegyületek, ahol legalább egy ligandumban a donoratom különbözõ.
Példa: [Co(NH3)4(NO2)Cl]Cl (balra) and [Co(NH3)4(ONO)Cl]Cl (jobbra).

 

Megjegyzések:
- mindkettõ oktaéderes (az NO2 csoport egyfogú ligandum)
- az elsõ vegyületben az NO2- nitrogénatomja, a második vegyületben az NO2- oxigénatomja kovalensen köt a kobalthoz
- a vegyület nevében, a ligandum képletében a donoratom áll elöl
- a két vegyület kémiai és fizikai tulajdonságai eltérõek.


Vissza