Optikai izomerek: olyan vegyületek, amelyek molekulái egymással fedésbe nem hozhatók, gyakran tükörképi párok.
Tulajdonságaik:
 - a polarizált fény síkját elforgatják
 - fizikai tulajdonságaik azonosak
 - kémiai kölcsönhatásaik más optikai izomerekkel különbözõk
 - fontosak a biokémiában (cukrok, fehérjék, szénhidrátok, DNS)

A CHBrClF (tetraéderes) izomerjei. (R   és S  ) A [Co(en)3]3+ optikai izomerjei (D   és L  ). Az áttekinthetõség kedvéért a hidrogénatomokat elhagytuk. Vegyük észre, hogy a két enantiomer nem hozható fedésbe egymással.

 


Vissza