A SOPE.EXE és a hozzá tartozó, eredeti README az ASOPE.EXE nevû komprimált, önkibontó állományban található. Letöltése után, a kicsomagoláshoz futtassuk le a programot. A "Continue extraction?" kérdésre válaszoljunk igenlôen, azaz gépeljünk Y-t, majd üssük le az Enter billentyût.