1. fejezet - Szerkezet és kémiai kötésMiért alakult ki a szerves kémia?

Miért tanulunk szerves kémiát?

Hogyan kezeljük a változatosságot?

Mit kell a szerves kémiával megoldanunk?

Vegyünk egy reakciót!

Nézzünk egy reakciómechanizmust!

Egy jobb mechanizmust...

A periódusos rendszer

Lewis-szerkezetek

Atompályák


Hibrid pályák

Kötés

Molekulapályák

Szigma-kötések

Pi-kötések

Szerves molekulák ábrázolása

3 dimenziós szerkezetek


A kémiai szerkezet megjelenítése


metán: CH4


benzol: C6H6


penicillin:


Próbáljunk ki egy 3-D-s képet:

1) Kattints a "Próbáld ki!"-ra ha elolvastad az instrukciókat.
2) Keresztezd a szemeid (bandzsíts) úgy, hogy két dupla képet láss.
3) Nézz úgy, hogy a középsõ képek átfedjék egymást.

Próbáld ki!


Jellemzõ vegyérték

Molekulapályák

Metán

Miért hibrid pályák?

Etán

Etilén

Acetilén

Kötéstendenciák

A kötéshosszak Angströmben (a kötéserõsségek kcal/mol-ban)

Vegyület Hibridizáció C-C kötés C-H kötés
Etán sp3 1.54 (88) 1.10 (98)
Etilén sp2 1.33 (152) 1.08 (103)
Acetilén sp 1.20 (200) 1.06 (125)

Elektronegativitás

Poláris kovalens kötés

A szén kötéseinek polárossága

Bronsted-Lowry sav-bázis elmélet

A sav disszociációs állandója (Ka)

általában leegyszerûsítve

HA <==> H+ + A-

Saverõsség (pKa)


pH és pKa

Sav-bázis reakciók

CH3COOH + OH- <==> CH3COO- + H2O
sav bázis bázis sav

pKa = 5;  pKa = 15.7
erõsebb sav
a reakció a jobb oldal felé tolódik el

CH3COOH + H2O <==> CH3COO- + H3O+
sav bázis bázis sav

pKa = 5;   pKa = 1.7
a reakció a bal oldal felé tolódik el


HC=CH + Na+NH2- <==> HC=C-Na+ + NH3
sav bázis bázis sav

pKa = 25;   pKa = 35
a reakció a jobb oldal felé tolódik el

CH3OH + CN- <==> CH3O- + HCN
sav bázis bázis sav

pKa = 16;   pKa = 9
a reakció a bal oldal felé tolódik el

Lewis-savak

H+ + H2O <==> H3O+
L-sav L-bázis új O-H kötés


BF3 + NH3 <==> F3B-NH3
L-sav L-bázis új B-N kötés


Formális töltés

Rezonancia


Vissza