2. fejezet - AlkánokFunkciós csoportok

Szénhidrogének

Heteroatmok

Csoportok egyszeres kötésekkel

Csoportok többszörös kötésekkel

Karbonil család

Alkán család

Magasabb alkánok

Alkán izomerek

Bután izomerek

Pentán izomerek

Alkilcsoportok

Butilcsoportok

A C atomok rendûsége

IUPAC nómenklatúra

(elõtagok)-(alap alkán)-(utótagok)
(szubsztituensek)-(a leghosszabb lánc)-(család)
Cl-CH2CH2-OH
2-klór-etanol

IUPAC szabályok

Példa

pentán
2-metil-bután
2,2-dimetil-propán

Újabb példák

1-bróm-2,2,3-trimetil-bután

3-etil-2,5,5,7-tetrametil-nonán

Konformációk

 • egy molekula különbözõ 3D szerkezetei, melyek csak egyszeres kötés körüli elforgatásban különböznek
 • Az etán konformációi

  Newman-projekció

  A potenciális energia diagramja

  Vonalas képletek írása

  Gyakorlás vonalas képletekkel

  C11H12N2O2

  Cikloalkánok

  Cisz-transz izomerek

  Kis gyûrûk

  Általános gyûrûk

  Ciklohexán

  Helyettesített ciklohexánok


  Vissza