3. fejezet - Alkének. Szerves reakciókAlkének

Alkén nómenklatúra

Cikloalkén nómenklatúra

Az alkének szerkezete

Cisz-transz izomerek

Sztereokémiai elnevezések

Az E,Z elnevezés

Sorrend szabályok

Nómenklatúra gyakorlat

Reakciótípusok

Reakciómechanizmusok

Elektronmozgás

HCl + etilén

Az addíció mechanizmusa

Karbokation intermedier

Az etil-klorid keletkezése

Egyensúly

Kinetika

Reakcióhõ

A potenciális energia diagramjai

Aktivációs energia: Ea

Az átmeneti állapot


Vissza