5. fejezet - Aromás vegyületekAromás jelleg

Benzol - stabilitás

Benzol - szerkezet

Az aromás vegyületek nómenklatúrája

p-nitro-benzoesav   2-etil-6-klór-anilin


Az aromás vegyületek nómenklatúrája

Elektrofil aromás szubsztitúció

Az aromás szubsztitúció mechanizmusaMechanizmus - miért lassabb mint az alkének reakciója?

Mechanizmus - miért szubsztitúció?


A benzol brómozásaA benzol klórozásaA benzol nitrálásaA benzol szulfonálásaFriedel-Crafts alkilezésFriedel-Crafts acilezésSzubsztituens-hatás

A reakcióképességre gyakorolt hatás

Irányító hatás

Orto-, para-irányítókMeta irányítókA szubsztituensek osztályozása

Az oldallánc oxidációjaAz aromás gyûrû redukciójaPoliciklusos aromás vegyületek

naftalin   antracén


Heterociklusos aromás vegyületek

piridin   pirrol   furán


Szintézis-stratégia

Példa:Szintézis:
GrafitFullerének


Vissza