7. fejezet - Alkil-halogenidekAlkil-halogenidek

Nómenklatúra

Alkánok klórozása

A klórozás termékeiA klórozás mechanizmusa

A klórozás mechanizmusa

Alkil-halogenidek alkoholokból

Grignard-reagens

Nukleofil szubsztitúció

Nukleofilek felismerése

SN2 mechanizmus


SN2 mechanizmus - bizonyíték

SN2 mechanizmus - bizonyíték

(racém cisz)   (racém transz)SN2 mechanizmus - R-csoportSN2 mechanizmus - X-csoport

SN1 mechanizmus

SN1 mechanizmus - bizonyíték

SN1 mechanizmus - bizonyíték

(királis és
optikailag aktív)
(akirális)     (királis, de racém)


SN1 mechanizmus - R-csoport

SN1 mechanizmus - X-csoportEliminációs reakciók


E2 eliminációs mechanizmus

E2 sztereokémia

E1 eliminációs mechanizmus

Szubsztitúció vagy elimináció?

Nukleofil vagy bázis?

Reaktivitási sémák

Biologiai szubsztitúció


Vissza