1. vizsga1. (12 pont) Nevezzük el a IUPAC nómenklatura szerint a következõ vegyületeket (vegyük figyelembe a sztereokémiát is).2. (20 pont) Rajzoljuk fel a következõ szerkezeteket a nevük alapján:


a) izobutil-ciklobután


b) cisz-1-bróm-3-metil-ciklopentán


c) a legstabilabb terc-butil-ciklohexán konformer szék formája


d) az 1-bróm-propán legstabilabb konformerének Newman-projekciója


e) (Z)-4,6-dimetil-3-heptén


3. (10 pont)


Írjuk fel az alábbi molekula képletét (CxHy.... ).


Határozzuk meg a szénatomok rendûségét4. (10 pont)


Írjuk fel az alábbi molekula képletét (CxHy.... ).


Határozzuk meg a szénatomok hibridizációs fokát.5. (15 pont) Jósoljuk meg, hogy a reakció egyensúlya jobb vagy bal irányba tolódik-e el.

a) CH3OH + NaNH2 <====> CH3ONa + NH3
pKa = 16;   pKa = 33


b) CH3OH + HI <====> CH3I + H2O
DH = - 13 kcal/mól
Ea = 15 kcal/mól


Rajzoljunk potenciális energia diagramot a második reakcióhoz.
Jelöljük, hogy az x és y tengely mit ábrázol, a reaktánsokat és a termékeket, és hogy hol mérhetõ le a DH és az Ea.
Adjuk meg, milyen információra lenne szükség, hogy teljes legyen a diagram.


6. (15 pont) Az alábbi két képlet egy vegyület két szék konformerét ábrázolja. Rajzoljuk be a jobb oldali konformációba a hiányzó csoportokat.Ha DH = - 1.3 kcal/mól a fenti egyensúlyra, milyen információt ad ez a metil és a klór szubsztituensek közötti relatív kölcsönhatásáról.


7. (18 pont) Írjuk fel az alábbi reakciókat részletesebben, hogy az a következõket tisztán tükrözze:
a felhasadó kötéseket
a kialakuló új kötéseket
azonosítsuk melyik reaktáns az elektrofil és melyik a nukleofil
CH2=O + CH3Li ——> CH3CH2O-Li+


CH3NH2 + CH3I ——> (CH3)2NH2+ I-


Magyarázzuk meg az egyik reakcióban, hogy miért nukleofil vagy elektrofil tulajdonságúak a reaktánsok.


Vissza