1. vizsga - megoldás1. (12 pont) Nevezzük el a IUPAC nómenklatura szerint a következõ vegyületeket (vegyük figyelembe a sztereokémiát is).


3-(2-metil-propil)-ciklohexén vagy 3-szek-butil-ciklohexéntransz-1-metil-3-propil-ciklobután(1E,3E,5E)-6-metil-1,3,5-heptatrién


2. (20 pont) Rajzoljuk fel a következõ szerkezeteket a nevük alapján:

a) izobutil-ciklobutánb) cisz-1-bróm-3-metil-ciklopentánc) a legstabilabb terc-butil-ciklohexán konformer szék formája


d) az 1-bróm-propán legstabilabb konformerének Newman-projekciója


e) (Z)-4,6-dimetil-3-heptén


3. (10 pont)


Írjuk fel az alábbi molekula képletét (CxHy.... ).

C7H15ClO


Határozzuk meg a szénatomok rendûségét4. (10 pont)


Írjuk fel az alábbi molekula képletét (CxHy.... ).

C7H8O


Határozzuk meg a szénatomok hibridizációs fokát5. (15 pont) Jósoljuk meg, hogy a reakció egyensúlya jobb vagy bal irányba tolódik -e el.

a) CH3OH + NaNH2 <====> CH3ONa + NH3
pKa = 16;   pKa = 33

jobbra (a CH3OH erõsebb sav)


b) CH3OH + HI <====> CH3I + H2O
DH = - 13 kcal/mól
Ea = 15 kcal/mól

jobbra (exoterm)


Rajzoljunk potenciális energia diagramot a második reakcióhoz.
Jelöljük, hogy az x és y tengely mit ábrázol, a reaktánsokat és a termékeket, és hogy hol mérhetõ le a DH és az Ea.
Adjuk meg, milyen információra lenne szükség, hogy teljes legyen a diagram.

A fenti energiadiagram egylépéses reakciót feltételez. A reakciómechanizmus ismeretében dönthetô el, hogy kell-e intermediereket is ábrázolni.


6. (15 pont) Az alábbi két képlet egy vegyület két szék konformerét ábrázolja. Rajzoljuk be a jobb oldali konformációba a hiányzó csoportokat.Ha DH = - 1.3 kcal/mól a fenti egyensúlyra, milyen információt ad ez a metil és a klór szubsztituensek közötti relatív kölcsönhatásáról.

Az egyensúly jobbra van eltolódva. Ez azt mutatja, hogy az axiális klór- és a metilcsoport kölcsönhatása nem annyira nagy, mint az axiális metil soportok kölcsönhatása.


7. (18 pont) Írjuk fel az alábbi reakciókat részletesebben, hogy az a következõket tisztán tükrözze:
a felhasadó kötéseket
a kialakuló új kötéseket
azonosítsuk mely reaktáns az elektrofil és melyik a nukleofil

CH2=O + CH3Li ——> CH3CH2O-Li+

Az új C-C kötés kialakulásakor a CH3 a nukleofil, és a CH2 az elektrofil.
Az új O-Li kötés kialakulásakor az O a nukleofil és a Li az elektrofil.


CH3NH2 + CH3I ——> (CH3)2NH2+ I-

Az új C-N kötés kialakulásakor a N a nukleofil és a CH3 az elektrofil.


Magyarázzuk meg az egyik reakcióban, hogy miért nukleofil vagy elektrofil tulajdonságúak a reaktánsok.

Lásd a töltés-szétválást a képletekben.


Vissza