2. vizsga1. (15 pont) Nevezzük el a következõ molekulákat (vegyük figyelembe a sztereokémiát is).

a)


b)


c)


2. (1 pont egyenként) Egészítsük ki a következõ reakciókat a hiányzó részekkel: vagy a szükséges reagensekkel és körülményekkel, vagy a várható fõtermékkel.

a)


b)


c)


d)


3. (12 pont) Karikázzuk be azokat a képleteket, melyek megfelelnek az (R)-2-klór-butánnak.4. (5 pont) Jelöljük csillaggal (*) az alábbi képletben a sztereocentrumokat (R és S megnevezés nem szükséges).


aszpartám, egy mesterséges édesítõszer


5. (10 pont) Azonosítsuk mindkét sztereocentrum konfigurációját (R vagy S) a treioninban. Pótoljuk a hiányzó szubsztituenseket a jobb oldali képleten.


treonin, egy természetes aminosav


6. (14 pont) Három alkén izomer (X, Y és Z) és négy alkil-bromid izomer (A, B, C és D) képlete látható lentebb.
A Markovnyikov-szabályt használva jósoljuk meg valamennyi alkén HBr addíciójának fõtermékét.

A Zajcev-szabályt használva jósoljuk meg valamennyi alkil-bromid esetében, hogy eliminációval milyen fôtermék keletkezik.


7. (12 pont) Egészítsük ki a következõ reakciókat a hiányzó részekkel:


8. (20 pont) A sztirol, lásd lejjebb, kétféleképp is reagálhat erõs elektrofil ágensekkel:

a) Az elektrofil ágens kapcsolódhat az aromás gyûrûhöz. Rajzoljuk fel az elektrofil (E+) para-helyzetû támadásakor keletkezõ intermedier rezonancia formáit.b) Az elektrofil ágens kapcsolódhat a kettõs kötéshez. Rajzoljuk fel a Markovnyikov-szabály értelmében az E+ addíciójával keletkezõ intermedier rezonancia formáit.c) Melyik reakció játszódik le ténylegesen? Válaszunkat támasszuk alá a lehetséges reakciók relatív valószínûségével.


Vissza