3. vizsga1. (15 pont) Nevezzük el a következõ vegyületeket (vegyük figyelembe a sztereokémiát is, ha jelölve van).

a)


b)


c)


2. (15 pont) Rangsoroljuk a következõ vegyületeket az adott reaktivitás szerint.

a) SN2 reaktivitása NaCN-dal szemben:


b) SN1 reaktivitás semleges metanolban:


c) reaktivitás savként:


d) reaktivitás savként:


e) reaktivitás bázisként:

  (CH3)3CO- K+   CH3MgBr

 


3. (15 pont) Egészítsük ki a következõ reakciókat a hiányzó részekkel: vagy a kiindulási anyaggal, vagy a szükséges reagensekkel és körülményekkel, vagy a várható fõtermékkel. Jelöljük a sztereokémiát is, ha specifikus.
4. (10 pont) Írjuk fel a terc-butil-alkohol savkatalizált dehidratációjának mechanizmusát.


5. (15 pont) Azonosítsuk a betûvel jelölt vegyületeket és írjuk fel a reakciókat.

A: CrO3-dal karbonsavvá oxidálható alkohol.
A-t PBr3-dal kezelve B-t kapjuk.
B-t erõs bázissal kezelve C-t kapjuk.
C-t híg vizes kénsavval hidratálva kapjuk D-t, mely A izomere.
D oxidálása CrO3-dal acetont (dimetil-ketont) ad.


6. (10 pont) Állítsuk elõ a következõ vegyületek EGYIKÉT. A kiindulási anyag alkohol legyen, de nem használhatunk más szerves anyagot.

dibutil-éter VAGY (R)-2-jód-pentán


7. (20 pont) A 2-bróm-bután E2 eliminációt szenved, ha etanolban KOH-dal kezeljük. Három termék keletkezik:
1-butén, cisz-2-butén és transz-2-butén


Milyen lesz a termékek egymáshoz viszonyított mennyisége?


Rajzoljuk fel az (R)-2-bróm-bután mindhárom nyílt konformerének Newman-projekcióját a C2-C3 kötés felõl nézve; jelöljük, hogyan keletkezik E2 eliminációval specifikus konformációból specifikus termék.


Rajzoljunk Newman-diagramot a C1-C2 kötés felõl, és jelöljük, hogyan keletkezhet 1-butén.


Miben különböznének a diagramok, ha (S)-2-bróm-butánnal dolgoztunk volna (R) helyett?


Vissza