Házi feladat, 1. fejezet - Kötés és szerkezetRajzoljunk jó Lewis-szerkezeteket az alábbi anyagokhoz. Tüntessük fel minden atom hibridizációját, és jellemezzük a várható geometriát. Ha további rezonanciaszerkezetek is lehetségesek, ábrázoljuk ôket, és adjuk meg, hogy azonos mennyiségben léteznek-e, vagy ha nem, akkor melyik a preferált rezonanciaszerkezet.

a) CH3OOH

b) HCOO-

c) HCNO

d) CH2CNH+

e) CH3OH+


Vissza