Házi feladat, 2. fejezet - Alkánok1. Az alábbi nevek helytelenek. Rajzoljuk fel a vegyületeket a nevek alapján, és adjuk meg a helyes IUPAC-nevet.

a) 4-metil-hexán
b) 2-etil-propán
c) 1,1,2-trimetil-bután
d) izopropil-etán
e) 4-klór-4-etil-pentán

2. Nevezzük el mindkét vegyületet a IUPAC nómenklatúra szerint:

a) CH3-CHCl-CH2-C(CH3)2-CBrCl-CH-C(CH3)3-CH2-CH2-CHCl-CH3

b) Cl3C-CH2-CHF-C(CH3)-CCl3-CH2-CH(CH3)2

3. Rajzoljuk fel az összes lehetséges molekulát, mely az alábbi összegképlettel rendelkezik, azonosítsuk a funkciós csoportokat.

a) C3H6Cl2
b) C3H6O
c) C2H3N


Vissza