Házi feladat megoldás, 2. fejezet - Alkánok1. Az alábbi nevek helytelenek. Rajzoljuk fel a vegyületeket a nevek alapján, és adjuk meg a helyes IUPAC-nevet.

1a) 4-metil-hexán 3-metil-hexán
1b) 2-etil-propán 2-metil-bután
1c) 1,1,2-trimetil-bután 2,3-dimetil-pentán
1d) izopropil-etán 2-metil-bután
1e) 4-klór-4-etil-pentán 2-etil-2-klór-pentán

 

2. Nevezzük el mindkét vegyületet a IUPAC nómenklatúra szerint:

a) CH3-CHCl-CH2-C(CH3)2-CBrCl-CH-C(CH3)3-CH2-CH2-CHCl-CH3

b) Cl3C-CH2-CHF-C(CH3)-CCl3-CH2-CH(CH3)2

 

2a)


5-bróm-6-terc-butil-2,5,9-triklór-4,4-dimetil-dekán

2b)


3-fluor-1,1,1-triklór-4-(triklór-metil)-4,6-dimetil-heptán

 

3. Rajzoljuk fel az összes lehetséges molekulát, mely az alábbi összegképlettel rendelkezik, azonosítsuk a funkciós csoportokat.

a) C3H6Cl2
b) C3H6O
c) C2H3N

3a)
  alkil-halogenidek
3b)

  keton aldehid éter
 
  alkén és alkohol alkén és alkohol alkén és alkohol
 
  gyûrûs éter gyûrûs éter cikloalkil-alkohol
3c)
  nitril alkin és anin alkén és imin
3d)

  heterociklus és cikloalkén heterociklus és imin

 


Vissza