Házi feladat, 3. fejezet - Alkének. Szerves reakciók1. Adjunk IUPAC-nevet a következõ vegyületeknek, ahol szükséges sztereokémiával:
2. Képzeljünk el három különbözõ mechanizmust az alábbi általános szubsztitúciós reakcióhoz. A mechanizmusok a következõk:

R-X + Y:- —> R-Y + X:-

a) egy lépésben

b) két lépés: elõször egy csoport távozása, majd egy nukleofil ágens kapcsolódása

c) két lépés: elõször a nukleofil ágens kapcsolódása, majd a kilépõ csoport távozása

Vázoljunk lépésenkénti mechanizmust és közelítõ potenciáldiagramot mindegyik esetre.


Vissza