Házi feladat megoldás, 3. fejezet - Alkének. Szerves reakciók1. Adjunk IUPAC-nevet a következõ vegyületeknek, ahol szükséges sztereokémiával:

 

1-butil-6,6-dimetil-1,4-ciklohexadién
(2E,7E)-6-etil-3,9-dimetil-2,7-dekadién
transz-1-bróm-3-pentil-ciklohexán

 

2. Képzeljünk el három különbözõ mechanizmust az alábbi általános szubsztitúciós reakcióhoz. A mechanizmusok a következõk:

R-X + Y:- —> R-Y + X:-

a) egy lépésben

b) két lépés: elõször egy csoport távozása, majd egy nukleofil ágens kapcsolódása

c) két lépés: elõször a nukleofil ágens kapcsolódása, majd a kilépõ csoport távozása

Vázoljunk lépésenkénti mechanizmust és közelítõ potenciáldiagramot mindegyik esetre.

*******

2a)

Y:- + R-X —> [ Y....R....X ] —> R-Y + X:-

a potenciális energia diagramja egy lépést mutat


2b)

R-X —> R+ + X:-

R+ + Y:- —> R-Y

a potenciális energia diagramja két lépést mutat
feltehetõleg az elsõ lépés endoterm és a második exoterm


2c)

R-X + Y:- —> Y....R....X

Y....R....X —> R-Y + X:-

a potenciális energia diagramja két lépést mutat
feltehetõleg az elsõ lépés endoterm és a második exoterm


Megjegyzés:

2a)-ban az Y....R....X képlet átmeneti állapotot jelöl

2b)-ben az Y....R....X egy intermedier


Vissza