Házi feladat megoldás, 4. fejezet - Alkének és alkinek1. Adjunk IUPAC-nevet a következõ vegyületeknek (ahol szükséges, sztereokémiával):

1-butil-5,5-dimetil-1,3-ciklohexadién
6-ciklopropil-3-metil-1-hexén-5-in
(E)-1-ciklohexil-3-metil-1-butén
(axiális konformációban)2. Ha egy alkénhez vizes oldatban klórt adunk, egy másik fõtermék is megfigyelhetõ a diklór-termék mellett. Például ha propán reagál vizes klórral, akkor 1-klór-2-propanol keletkezik fõtermékként.
Írjuk fel a reakció mechanizmusát, mely megmagyarázza, hogyan keletkezik ez a termék.
Jelöljük, hogy a termék hogyan viszonyul a Markovnyikov-szabályhoz.


A reakció a szokásos módon kezdõdik, egy intermedier kation keletkezik az elektrofil Cl2 kettõs kötésre történõ addíciójával. A nukleofil lehet a nagy feleslegben lévõ víz is, akárcsak a Cl-. A szokásos Markovnyikov-szabály nam alkalmazható, mert nem HX-et addicionálunk. Viszont ha visszaemlékszünk a Markovnyikov-szabály mögötti okokra, az elektrofil reaktáns úgy kapcsolódik, hogy a stabilabb kation keletkezzék. Ebben az esetben ez inkább a másodrendû kation az elsõrendûvel szemben, és az 1-klór-2-propanol keletkezése azt jelzi, hogy a kation a 2-es pozícióban volt, amikor az a vízzel reagált.
3. Sok alkén nemcsak gyökös, hanem kationos polimerizációnak is alávethetõ. A második világháború alatt a természetes kaucsuk helyettesítésére butil-kaucsukot készítettek izobutilén (2-metil-propén) kationos polimerizációjával. Írjuk fel az izobutilén kationos polimerizációs láncreakciójának mechanizmusát, erõs savat (H+) használva iniciátornak.
Magyarázuuk meg, miért elõnyös az izobutilén az ilyen típusú reakcióhoz.Az iniciátor (H+) erõs elektofil, mely az izobutilénnel reagálva a viszonylag stabil terc-butil-kationt adja. Ez a kation is elektrofil, és láncreakcióban képes egy másik izobutilénre addicionálódni. A láncnövekedés lépései hasonlóak a gyökös polimerizációéhoz, kivéve, hogy a növekvõ láncban az intermedierek gyökök helyett kationok. A reakció jól megy izobutilénnel, mert a kationok tercierek és viszonylag stabilak.


Vissza