Házi feladat megoldás, 6. fejezet - Sztereokémia1. Nevezzük el a következõ molekulákat (vegyük figyelembe a sztereokémiát is):

(3,6R)-3-bróm-2,3,6,7,7-pentametil-nonán
(3R,4S)-2,3-dimetil-1,1 diklór-ciklopropán
(3R,4R)-3-fluor-1,1-dimetil-4-klór-ciklohexán


2. Az összes természetben elõforduló aminosavat L-nek nevezik, mert sztereokémiájuk a glicerinaldehid egyik sztereoizomerjéhez hasonló:

L-glicerinaldehid   L-aminosavak


Az L-glicerinaldehid és a természetes aminosavak abszolút konfigurációja S. Két kivétel a glicin és a cisztein. Keressük meg ezek háromdimenziós képleteit, és magyarázzuk meg, miert különböznek a többitõl.

A glicinben nincs sztereocentrum (R = H).

A cisztein kén szubsztituenst tartalmaz, (R = CH2SH), de ugyanolyan relatív konfigurációjú, mint a többi L-aminosav. Az S atom miatt az R-csoport prioritása nagyobb, mint a COOH-csoporté, ami különbözik a többi aminosavtól (ahol az R-csoport prioritása a COOH és a H közé esik).


Vissza