Házi feladat, 8. fejezet - Alkoholok1. Nevezzük el a következõ molekulákat:

a)

b)

2. Írjuk fel a metil Grignard-reagens (CH3MgBr, egy erõs nukleofil) és az 1,2-epoxi-ciklohexán reakciójának mechanizmusát. Magyarázzuk meg, miért nevezhetõ SN2 mechanizmusnak.


3. A terc-butil-étereket néha védõcsoportként használják, mert könnyen felvihetõk és könnyen eltávolíthatók. Írjuk fel a t-butil-pentil/éter HBr-es hasításának mechanizmusát.


4. A C4H10O összegképletû alkoholok közül az A izomer nem reagál CrO3-dal. Az A és a B izomer nem reagál PCC-vel. A C izomer vajsav (CH3CH2CH2COOH) LiAlH4-es redukciójával keletkezik. Azonosítsuk a négy izomert képletükkel, IUPAC és triviális nevükkel. Írjuk fel és nevezzük el a többi C4H10O összegképletû izomert is.


Vissza