Válaszok, 1. fejezet - kötés1. (mindegyik egy pont) Állapítsuk meg az összes szénatom hibridizáltságát a következõ vegyületekben:
a) karbamid

b) vinil-alkohol

c) szén-dioxid

1a) C: sp2
1b) CH2=CHOH mindkét szén sp2
1c) O=C=O C: sp


2. (mindegyik 2 pont) Írjuk fel két különbözõ C2H4O összegképletû vegyület teljes szerkezetét (Lewis vagy Kekulé) minden magános elektronpárral.
(Plusz pont - van egy harmadik izomer is.)3. (3 pont) Az alábbi reakcióban azonosítsuk mindkét oldalon a savat és a bázist, és jósoljuk meg hogy az egyensúly melyik irányba tolódik el.

CH3OH + H2O <==> CH3O- + H3O+
sav bázis bázis sav


pKa értékek:
CH3OH: 15.5
H2O: 15.7
H3O+: -1.7

A H3O+ erõsebb sav, ezért a reakció balra tolódik el


Vissza