Kérdések, 2. fejezet - Alkánok1. (3 pont mind) Nevezzük el a IUPAC nómenklatúra szerint a következõ vegyületeket:2. (2 pont mind) Egészítsük ki a jobb oldali ábrát a hiányzó csoportokkal.

a) pótoljuk az összes hiányzó szubsztituenst:b) csak a klór és bróm szubsztituenst pótoljuk:
Vissza