Válaszok, 2. fejezet - Alkánok1. (3 pont mind) Nevezzük el a IUPAC nómenklatúra szerint a következõ vegyületeket:

3-etil-2,6,6-trimetil-5-propil-oktán
cisz-1-izobutil-3-metil-ciklopentán vagy

cisz-1-(2-metil-propil)-3-metil-ciklopentán2. (2 pont mind) Egészítsük ki a jobb oldali ábrát a hiányzó csoportokkal.

a) pótoljuk az összes hiányzó szubsztituenst:
b) csak a klór és bróm szubsztituenst pótoljuk:
Vissza