Válaszok, 3. fejezet - Alkének1. (3 pont) Nevezzük el a IUPAC nómenklatúra szerint a következõ molekulát sztereokémiával együtt.

(Tanács: fontosabb, hogy a kettõs kötés a fõláncban legyen, mint a cikloalkán.)


(E)-8-ciklopentil-4-etil-5-metil-4-dekén


2. (2 pont) Rangsoroljuk a következõ csoportokat a sorszámozási szabály alapján. 1-est kapjon a legnagyobb prioritású és 5-öst a legalacsonyabb.

1 -OCH3
2 -OH
3 -COOH
4 -ciklopentil
5 -CH(CH3)2


3. (2 pont) Azonosítsuk az elektrofil és a nukleofil ágenst mindkét reakcióban:

nukeofil + elektrofil   elektrofil + nukeofil


Vissza