Válaszok, 4. fejezet - Alkének és alkinek1. (3 pont) Nevezzük el a IUPAC nómenklatúra szerint a következõ molekulát (vegyük figyelembe a sztereokémiát):

4-bróm-3-izopropil-6-metil-5-heptén-1-in

2. (1 pont egyenként) Egészítsük ki a következõ reakciókat a hiányzó részekkel: vagy a szükséges reagensekkel és körülményekkel, vagy a várható fõtermékkel (vegyük figyelembe a sztereokémiát, ha a reakció sztereospecifikus).
3. (4 pont) Írjuk fel, milyen mechanizmus szerint addicionálódik a HBR az 1,3-pentadiénre. Tüntessük fel az intermedierek összes rezonancia formáját és a várható fõtermékeket.Vissza