Válaszok, 5. fejezet - Aromás vegyületek1. (mindegyik 2 pont) Nevezzük el azokat a termékeket, melyek toluolból keletkeznek a következõ körülmények között:

a) salétromsav plusz kénsav

o- and p-nitro-toluol

b) KMnO4 forró vízben

benzoesav

2. (mind 1 pont) Döntsük el a következõ állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak:

a) A nitro-benzol gyorsabban reagál brómmal, mint a toluol.

HAMIS

b) A benzol nem reagál a legtöbb nukleofillel.

IGAZ3. (2 pont mind) Nevezzük el a következõ reakciókban várható fõ termékeket:

a) terc-butil-benzol Friedel-Crafts reakciója terc-butil-bromiddal és alumínium-tribromid katalizátorral

p-di-terc-butil-benzol

b) p-nitro-fenol brómozása

2-bróm-4-nitro-fenol


Vissza