Válaszok, 6. fejezet - Sztereokémia1. (4 pont) A C8H8C12 összegképletû négy konstitúciós izomer közül válasszuk ki a királist, és rajzoljuk fel R konfigurációban.

   
—>

 

(1 pont) Rajzoljuk fel a C8H8C12 egy másik királis konstitúciós izomerjét.

egy képlet a több lehetséges közül

(1 pont) Rajzoljuk fel a C8H8C12 egy másik akirális konstitúciós izomerjét.

egy képlet a több lehetséges közül

 

2. (4 pont) Nevezzük el a következõ molekulát (vegyük figyelembe a sztereokémiát is).


(6S)-2,6,7-trimetil-2-klór-oktán


Vissza