Válaszok, 8. fejezet - Alkoholok1. (2 pont) Nevezzük el a következõ molekulákat (vegyük figyelembe a sztereokémiát).


1-etoxi-1-propil-ciklopentán, (2S,3E)-1-fenil-3-pentén-2-ol


2. (2 pont) Írjuk fel a fenil-metil-éter (metoxi-benzol) és a HI SN2 reakciójának mechanizmusát.
3. (5 pont) Egészítsük ki a reakciót a hiányzó részekkel:
4. (1 pont) A fenti reakciókból válasszunk ki két olyan termékét, melyeket reagáltatva dibenzil-étert kaphatunk.
Vissza