10. fejezet
Karboxil-vegyületekKarbonsavak és származékok

Abban különböznek az aldehidektõl és a ketonoktól, hogy az egyik szubsztituens nem C vagy H
(többnyire Cl, O vagy N, de lehet F, Br, I, S, P, más is)

 

karbonsav
észter
anhidrid
sav-klorid
savamid
nitrilKarbonsavak nómenklatúrája

Karboxil-származékok nómenklatúrája

Nómenklatúra példák

etil-4-pentenoát


N,N-dimetil-3-acetil-benzamidKarbonsavak szerkezete és tulajdonságai

Karbonsavak savassága

Karbonsavak szintézise


Nukleofil acil szubsztitúció

Savszármazékok reaktivitása acil nukleofil szubsztitúcióban

Példa acil nukleofil szubsztitúcióraKarbonsavak reakciói

Savhalogenidek átalakítása más karboxil-származékokká


Savanhidridek átalakítása más karboxil-származékokká

Észterek szintézise


Észter hidrolízis


Észterek egyéb reakciói

Amidok szintézise

Amidok reakciói

Nitrilek szintézise

Nitrilek reakciói

Észterek és amidok polimerei

 

kevlar poliamid

Tiol-észterek

Összefoglalás: karboxil-származékok átalakulásaiÖsszefoglalás: hidrid-redukciók
Összefoglalás: Grignard-reakciók

Ismeretanyag


 Vissza