11. fejezet
Kondenzációs reakciókA karbonilcsoport reaktív helyei


Görög betûk a nómenklatúrában


Enolok

Sav- és báziskatalizált enolizáció


Enolok alfa-szubsztutúciója


Enolát-anionok

C-szubsztitúció O-szubsztitúció


Enolát-anionok alfa-szubsztitúciójaAz aldol kondenzáció

  egyensúlyban csak 22 %


A Claisen-kondenzációMás kondenzációs reakciókIsmeretanyag


 Vissza