12. fejezet
Aminok


Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

aminok
iminek
nitrilek
amidok
nitrocsoport

Az aminok osztályozása

(CH3)3CNH2 (primer amin)

(CH3)3COH (tercier alkohol)

Az aminok nómenklatúrája

1-amino-penán
pentil-amin
1-pentán-amin
ciklohexil-etil-amin
(etil-amino)-ciklohexán
N-etil-ciklohexán-amin
N,N-dimetil-m-nitroanilin


Az aminok szerkezete

Az aminok bázicitása, az ammóniumionok savassága

Bázicitási tendencia

Optikai rezolválás

Aminok elõállítása


Aminok reakciói

Diazóniumsók


Pirrol


Piridin


Imidazol


AlkaloidokIsmeretanyag


 Vissza