14. fejezet
Szénhidrátok


Egyszerû cukrok (monoszacharidok)


D-glükóz
2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexanal
(4 királis centrum)

Sztereocentrumok

Fischer-vetítés


D-glicerinaldehid


D-cukrok felírása

A D-aldóz család

A cukrok gyûrûs szerkezete
Haworth-vetítés


Anomerek

A glükóz mutarotációja

A cukrok konformációja

Monoszacharidok reakciói


Glikozidok

Cukrok redukciója

Diszacharidok

Glükóz diszacharidok - maltóz és cellobióz


Szacharóz - a glükóz és a fruktóz diszacharidja

Poliszacharidok


Ismeretanyag


 Vissza