15. fejezet - Aminosavak és fehérjék


Aminosavak

Az oldallánc

Gly glicin H2N-CH2-COOH
    R=
Ala alanin CH3
Val valin
Leu leucin
Ile izoleucin

 

Pro prolin
Phe fenil-alanin
Tyr tirozin
Trp triptofán

 

Ser szerin HO–CH2
Thr treonin

(vegyük észre, hogy a tirozin egyben fenol is)

 

 

Cys cisztein HS–CH2
Met metionin CH3–S–CH2–CH2

 

Asp aszparaginsav HOOC–CH2
Glu glutaminsav HOOC–CH2–CH2

 

 

Asn aszparagin H2NOC–CH2
Gln glutamin H2NOC–CH2–CH2

 

Lys lizin H2N–(CH2)4
Arg arginin
His hisztidin

Aminosavak 3D modelljeiAz aminosavak sav-bázis tulajdonságai

Az izoelektromos pont

Elektroforézis

Peptidek - amidkötéssel összekapcsolt aminosavak


Thr-Val (treonil-valin)

Polipeptidek

Aminosav maradékDiszulfid kapcsolódás

Aminosav analízis

Peptidek részleges hidrolízise

Peptid-szekvenálás

Peptidszintézis

Fehérjék - természetes polipeptidek

A konjugált fehérjék más molekulákhoz kapcsolódnak

A fehérjék alakja

A fehérjék funkciói

A fehérjék szerkezete - elsõdleges szerkezet

A fehérjék másodlagos szerkezete

A fehérjék harmadlagos szerkezete

A fehérjék negyedleges szerkezete

Fehérje hômozgásának 3D modellje

Enzimek - fehérje katalizátorok

Kofaktorok

Kimotripszin - példa a proteolitikus enzimekre

A kimotripszin aktív helye

 


Ismeretanyag


Vissza