Elsõ vizsga1. (15 pont) Nevezzük el a következõ szerkezeteket:

a)b)


c)


d)


e)2. (15 pont) Rajzoljuk fel a következõ szerkezeteket:

a) 3-oxo-hexán-nitril
b) protonált aceton (két rezonancia forma)c) deprotonált hangyasav (két rezonancia forma)d) ciklopentanon-imine) dietil-cisz-1,2-ciklohexán-dikarboxlát3. (15 pont) Pótoljuk a hiányzó részeket a következõ reakciókban:

a)


b)


c)


d)


e)4. (15 pont) Egy X vegyületet formaldehid és etanol reakciójával állítottunk elõ.
X infravörös spektrumában nincs jel sem a 4000-3000 cm-1, sem a 2500-1500 cm-1 tartományban.
A 13C NMR spektrumban három csúcs található.
A
1H NMR három jelet mutat:
a - 2H szingulett 6 ppm
b - 2H kvartett 3.7 ppm
c - 3H triplett 1 ppm

Azonosítsuk a kérdéses vegyületet, magyarázzuk meg a megadott információkat. Írjuk fel annak a reakciónak az egyenletét, amelyben keletkezett.5. (15 pont) Egy Y vegyület, C10H11ClO, 1H NMR spektrumában a következõ jelek találhatók:
5H multiplett 7 ppm
2H szingulet 3.6 ppm
2H triplett 3.4 ppm
2H triplett 2.8 ppm

Azonosítsuk az Y vegyület szerkezetét, és rendeljük az NMR-jeleket a megfelelõ hidrogénekhez.
6. (15 pont) Írjuk fel az acetil-klorid és a nátrium-benzoát reakciójának mechanizmusát
(CH3COCl + C6H5COO- Na+)
Magyarázzuk meg, hogy miért nem használnak a reakcióban sem sav-, sem báziskatalízist.7. (10 pont) Ez a D-ribóz félacetát alakja. Mikor a nukleinsavak nitrogénbázisaihoz kapcsolódik, a jobb oldali szerkezet jön létre. Írjuk fel a savkatalizált reakció mechanizmusát. Vissza