Második vizsga, megoldás1. (15 pont) Nevezzük el a következõ szerkezeteket:

a)

ciklopentil-metil-amin
vagy (metil-amino)-ciklopentán
vagy N-metil-ciklopentamin
b)

p-ciano-anilin
vagy 4-ciano-anilin
vagy p-amino-benzonitril
vagy 4-amino-benzonitril
c)

benzol-diazónium-klorid
d)

3-metoxi-piridin
m-metoxi-piridin
e)

metil-alfa-D-glükopiranozid
2. (15 pont) Rajzoljuk fel a következõ szerkezeteket:

a) a 2-metil-ciklohexanon enol tautomerjét


b) egy aldopentóz piranóz gyûrûjét

c) egy királis kvaterner ammóniumsót

vagy bármely más négy csoport
d) az etil-ciklohexán-karboxilát Claisen-kondenzációs termékét

e) a D-glükóz egységek közötti alfa-1,6'-glikozidos kötést

3. (15 pont) Pótoljuk a hiányzó részeket a következõ reakciókban:

a)
b)c)d)e)4. (15 pont) Írjuk fel az aceton NaOH-katalizált aldol reakciójának és az azt követõ dehidratálódásnak a mechanizmusát

5. (10 pont) Adjuk meg a következõ funkciós csoportok vagy vegyületcsaládok közelítõ pKa értékét, a megadott hét érték közül választva.

erõsebb
savak
    pKa     gyengébb
savak
gyengébb
konjugált
bázisok
erõsebb
konjugált
bázisok
R=alkil   Sav pKa
Ar=aril   RCH3 50
    ROH 15
    ArOH 10
    RCOOH 5
    RCOCH3 20
    RNH3+ 10
    ArNH3+ 50
    5
    1
    7
6. (10 pont) A következõ szerkezetek közül karikázzuk be azokat, melyek a D-glicerinaldehidet ábrázolják, és húzzuk alá azokat, melyek az L-glicerinaldehidet.

7. (10 pont) A lentebb látható L-ramnóz (egy 6-dezoxi-aldohexóz) egyike annak a néhány L-cukornak, amely a természetben elõfordul. Írjuk fel a Haworth-képletét és a legstabilabb szék konformerét.


8. (10 pont) A cukrok lebontásakor a D-glükóz D-fruktózzá alakul egy enolon (ebben az esetben egy éndiolon) keresztül. A D-fruktóz ezután (az aldoláz enzim hatására) reverz aldol reakcióban két triózzá hasad. Írjuk fel mindkét reakcióegyenletet, jelöljük, hogy mely kötések szakadnak, illetve keletkeznek.
Vissza