Záróvizsga

2. rész1. (20 pont) Az emésztés folyamán a nagyobb molekulák kisebbekre bomlanak. Azonosítsuk névvel (szerkezet nem szükséges) a betûvel jelzett vegyületeket.

répacukor (szaharóz)--> A + B --> C + D --> E --> F
keményítõ --> A --> B --> C + D --> E --> F
zsírok --> G + H ( G --> D --> E --> F ) ( H --> E --> F )

Néhány vegyület tartalmazhat foszfátot, de azt ne vegyük figyelembe, pl. a glicerin-1,3-difoszfát glicerinnek nevezendõ.

segítség:
A és B: C6-vegyület
C, D, és G: C3-vegyület
E: C2-vegyület
F: C1-vegyület
D: D-cukor
E ként tartalmaz


Melyik folyamat ábrázolja a citromsav- (Krebs-) ciklust?Azonosítsuk a glikolízist a reakcióegyenletek közül.
2. (15 pont) Az alábbi reakciók közül válasszunk egyet, és írjuk fel a mechanizmusát. Tüntessük fel az intermediereket (összes rezonancia formát).
(Báziskatalizált mechanizmusnál negatív töltésû intermedier keletkezik.)

a) az acetaldehid aldol kondenzációja

b) az etil-acetát Claisen-kondenzációja
3. (15 pont) Az alábbi savkatalizált reakciók közül válasszunk egyet, és írjuk fel a mechanizmusát. Tüntessük fel az intermediereket (összes rezonancia formát).
(Savkatalizált mechanizmusnál pozitív töltésû intermedier keletkezik).

a) a ciklohexanon brómozása

b) az etil-acetát hidrolízise Vissza