Házi feladat megoldás, 11. fejezet
Kondenzációs reakciók


1. A kondenzációs reakciók között igen sok a névvel jelzett reakció. Az itt következõ néhányban azonosítsuk a reagáló alfa-nukleofilt és karbonilcsoportot, írjuk fel a várható intermediereket.

a) Perkin-kondenzáció


Az alfa-nukleofil a savanhidridbõl jön létre, majd kondenzál az aldehiddel, és béta-hidroxi-savanhidrid keletkezik. A reakció a savanhidrid hidrolízisével és az alkohol dehidratálódásával fejezõdik be.b) Knoevenagel-kondenzáció

Az alfa-nukleofil a malonészterbõl keletkezik, és az aldehiddel kondenzálva béta-hidroxi-diésztert ad. A reakció az alkohol dehidratációjával fejezõdik be.c) Dieckmann-kondenzáció

Az alfa-nukleofil valamelyik észtercsoporthoz alfa-helyzetû szénatom, majd az támadja a másik észtercsoportot, melyben egy béta-keto-észter jön létre.2. A vegyes aldol reakció két különbözõ komponens között játszódik le. Az egyik a nukleofil (elektrondonor) a másik pedig a karbonil (elektronakceptor). Írjuk fel az acetaldehid és a benzaldehid között lejátszódó vegyes aldol reakció mechanizmusát. Jelöljük, melyik komponenst választottuk donornak, és melyiket akceptornak, és hogyan vezessük a reakciót, hogy a rendes aldol reakciót a lehetõ legjobban elkerüljük.Csak az acetaldehid lehet az alfa-nukleofil, mert a benzaldehidbõl alfa-hidrogén hiányában nem lehet karbaniont képezni. A reakciót úgy célszerû vezetni, hogy az acetaldehidet lassan adagoljuk a benzaldehid és a bázis oldatához, hogy annak koncentrációja a lehetõ legalacsonyabb legyen.3. Írjuk fel az etil-benzoát és az etil-acetát nátrium-etilát bázis hatására lejátszódó vegyes Claisen-kondenzációjának mechanizmusát. Vissza