Házi feladat megoldások, 12. fejezet
Aminok


1. Rajzoljuk fel a protonált imidazol rezonancia formáit. Az egyiket megadtuk.
2. A jegyzet pKa adatai alapján jósoljuk meg, hogy az egyensúlyok melyik irányban kedvezményezettek.

a)
anilinre pKb = 9.37 és metil-aminra pKb = 3.36
A metil-amin az erõsebb bázis. A reakció a JOBB oldal felé kedvezményezett.
b)
Mivel az anilin pKb-je 9.37, ezért konjugált savjának pKa-ja 4.63. pH=7 magasabb, mint a pKa érték, ezért a bázikus (semleges) forma lesz túlsúlyban.
c)

Mivel a metil-amin pKb-je 3.36, ezért a konjugált sav pKa-ja 10.64. pH=7 alacsonyabb, mint a pKa érték, ezért a savas (ammóniumion) forma lesz túlsúlyban.
3. Adva van az optikailag aktív 1-amino-1-fenil-etán, írjuk fel azokat a reakciólépéseket, amelyekkel rezolválható a racém 2-metil-butánsav. Vissza