Házi feladat megoldások, 9. fejezet
Karbonil-vegyületek1. Nevezzük el a következõ molekulákat:

a)

(R)-5-etil-8-hidroxi-oktanal
b)

4,4-dimetil-2,5-ciklohexadiénon

2. Írjuk fel a cisz-1,2-ciklopentán-diol és az aceton gyûrûs acetáljának savkatalizált keletkezési mechanizmusát.
Magyarázzuk meg, miért nem keletkezik acetál a transz-izomerbõl.Sztérikus nehézségekbe ütközik, hogy a transz-1,2-diol két OH-csoportját összekapcsoljuk az aceton szénatomján keresztül.
3. Írjunk fel egy szintézissort a 3-etil-3-hexanol elõállítására, kiindulásul válasszuk bármelyik négy vagy kevesebb szénatomos alkoholt.


4. Magyarázzuk meg, miért válik az aceton lassan radioaktívvá radioaktívan jelzett (H2O18) vízben.A hidrolízis (a víz nukleofil addíciója) kismértékben még akkor is lejátszódik, ha az egyensúly erõsen az aceton felé van eltolódva. A reakcióban visszafelé kiléphet normál víz vagy radioaktív víz. Vissza