Válaszok, 11. fejezet
Kondenzációs reakciók1. (6 pont) Azonosítsuk a lehetséges kiindulási anyagokat a következõ kondenzációs reakciókban.

a)
Claisen-kondenzáció etil-butanoáttalb)

Aldol kondenzáció acetonnal, majd dehidratáció.c)

Belsô aldol reakció, a Dieckmann-kondenzációval analóg.
2. (4 pont) Írjuk fel a ciklopentanon NaOH bázissal kiváltott aldol reakciójának mechanizmusát. Vissza